Monthly Archives: January 2014

Berikut ini diumumkan kepada mahasiswa Semester I, III, dan V Jurusan Tadris Matematika (TMT) IAIN Tulungagung bahwa nilai mata kuliah dapat diakses di alamat berikut.

A. Dasar-dasar Komputer

1. Dasar-dasar Komputer_A
2. Dasar-dasar Komputer_B
3. Dasar-dasar Komputer_C
4. Dasar-dasar Komputer_D
5. Dasar-dasar Komputer_E
6. Dasar-dasar Komputer_F
7. Dasar-dasar Komputer_G

B. Teori Himpunan

1. Teori Himpunan_D

C. Kajian & Pengembangan Kurikulum Matematika SMP

1. Pengembangan Kurikulum Mat. SMP_D
2. Pengembangan Kurikulum Mat. SMP_E

D. Pengembangan Media Pembelajaran Matatematika

1. Media Pembelajaran Mat_A
2. Media Pembelajaran Mat_B
3. Media Pembelajaran Mat_C
4. Media Pembelajaran Mat_D
5. Media Pembelajaran Mat_E

KETERANGAN PENILAIAN
1. Rumus Nilai Akhir (NA) = (30% Tugas) + (30% UTS) + (40% UAS)
2. Konversi Nilai disesuaikan dengan ketentuan IAIN Tulungagung, yaitu:

  • Pengembangan Media Pembelajaran Matatematika

A(80 – 100), B(70 – 79), C(60 – 69), D(50 – 59), dan E(0 – 49)

  • Dasar-dasar Komputer, Teori Himpunan, dan Kajian & Pengembangan Kurikulum Matematika SMP

A+(96 – 100), A(91 – 96), A-(86 – 91), B+(81 – 86), B(76 – 81), B-(71 – 76), C+(66 – 71), C(61 – 66), D(56 – 61), dan E(0 – 56)