SEPULUH SYURA’ (‘ASYURA’)

Hari ‘Asyura merupakan hari yang kesepuluh daripada bulan Muharram. Rasulullah S.A.W telah menggalakkan umat Islam agar berpuasa pada hari ini kerana ia mempunyai kelebihan yang tersendiri disamping kelebihan bulan Muharram itu sendiri.10 Muharram juga telah mencatatkan beberapa peristiwa penting untuk renungan kita bersama yaitu pada hari inilah nabi Musa dan pengikutnya telah diselamatkan oleh Allah dari musuh mereka Fir’aun. Fir’aun ditenggelamkan Allah dilaut merah disaat mengejar Nabi Musa bersama pegikutnya.

Pada hari ini juga tercatat peristiwa pahit dalam sejarah Islam yaitu pembunuhan kejam  atas tubuh yang mulia Sayyidina Husain cucu kesayangan Rasulullah S.A.W di bumi Karbala. Peristiwa menorehkan tinta merah dalam sejarah islam dimana seorang cucu nabi dibunuh dengan sangat kejam. Pembunuhan terhadap Husain ini tidak bisa dilepaskan dari konflik politik perebutan kekuasaan yang terjadi kala itu.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *