ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW

SEJARAH PERADABAN ISLAM
(ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW)
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam
Yang di bina oleh:
Bpk Muhammad Fathoni, M.Pd.I

Nama Anggota:
M.Ulul Azmi Muqorrobin (2811133140)
Khairun Nisak (2811133118)
Isnaini Nurjannah (2811133115)

SEMESTER I
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( D)
IAIN TULUNGAGUNG
DESEMBER 2013

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *